Logo-apb
Research Article
Vnira Rakhimovna Akhmetova*, Rozalia Akramovna Galimova, Nail Salavatovich Akhmadiev, Albina Midkhatovna Galimova, Ravil Akhmetzyanovich Khisamutdinov, Galiya Maratovna Nurtdinova, Eduard Feliksovich Agletdinov, Valery Alekseevich Kataev
Adv Pharm Bull. 2018;8(2): 267-275. doi: 10.15171/apb.2018.031
PMCID: PMC6046414     PMID: 30023328     Scopus ID: 85048864314    
Research Article
Nail Salavatovich Akhmadiev ORCID, Albina Midkhatovna Galimova, Vnira Rakhimovna Akhmetova* ORCID, Veronika Radievna Khairullina, Rozaliia Akramovna Galimova, Eduard Feliksovich Agletdinov, Askhat Gabdrahmanovich Ibragimov ORCID, Valery Alekseevich Kataev
Adv Pharm Bull. 2019;9(4): 674-684. doi: 10.15171/apb.2019.079
PMCID: PMC6912183     PMID: 31857974     Scopus ID: 85075837479